Σύντομο Ιστορικό

Ο Σύλλογος «ΑΓΑΠΗ» ιδρύθηκε το 1989 με πρωτοβουλία γονέων, κηδεμόνων και φίλων παιδιών με αναπηρία (νοητική υστέρηση και ελαφρές αναπηρίες) και ανέλαβε τη συνέχιση του «Προγράμματος Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες», που η τοπική ΧΕΝ λειτουργούσε άτυπα σε εθελοντική βάση στο Ρέθυμνο, από το 1984. Το πρόγραμμα ονομάστηκε «Μονάδα Ημερήσιας Περίθαλψης Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ».

Τον Μάιο του 2015 ιδρύεται το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ για άτομα με αναπηρίες «ΑΓΑΠΗ».