2η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ

2η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ /ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Το «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία, Νοητική Υστέρηση με τον δ.τ. «ΑΓΑΠΗ» του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» λειτουργεί ως δικαιούχος της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία, Νοητική Υστέρηση με τον δ.τ. «ΑΓΑΠΗ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη – ΕΚΤ», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από τον Μάρτιο του 2017 (με διάρκεια 6 έτη)  και συνεχίζει μέχρι και σήμερα που πραγματοποιείται η 2η ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης/ αποτίμησης της πράξης για 25 ωφελούμενους.

2η Ενδιάμεση έκθεση Συλλόγου ΑΓΑΠΗ