Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πρόγραμμα Ψυχολόγου

Στα πλαίσια του προγράμματος, οι ωφελούμενοι μαθαίνουν να έρχονται σε επαφή με τα συναισθήματα τους, να τα αναγνωρίζουν να τα ονομάζουν και να τα διαχειρίζονται.

Η συναισθηματική τους εκπαίδευση, πραγματοποιείται μέσα από τη χρήση οπτικό-ακουστικού υλικού καθώς και μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.
Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι η ανάπτυξη και βελτίωση της συναισθηματικής τους νοημοσύνης, αλλά και η ανάπτυξη κοινωνικών επαφών και διαπροσωπικών σχέσεων. Η κατάκτηση αυτών των δεξιοτήτων συμβάλλει και στην ομαλότερη κοινωνικοποίηση τους.

Επιπλέον, προσφέρεται ψυχολογική στήριξη τόσο στους ίδιους τους ωφελούμενους όσο και στις οικογένειες τους, καθώς και συμβουλευτική για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη καθημερινότητα τους.

Ψυχιάτρου

Περιλαμβάνει Ιατροφαρμακευτική παρακολούθηση της πορείας των ωφελουμένων που είναι ενταγμένοι στα προγράμματα του Κέντρου καθώς και ενημέρωση του ιατρικού ιστορικού του κάθε ατόμου.

Πραγματοποιεί ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με τους ίδιους τους ωφελούμενους και με τους γονείς και κηδεμόνες αντίστοιχα.

Προγράμματα Κοινωνικού Λειτουργού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ- ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Σκοπός του προγράμματος ενδυνάμωσης - ενίσχυσης μνήμης, είναι η εκπαίδευση των ωφελουμένων μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, σε θέματα που αφορούν τη καθημερινότητα τους, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά και η ανάπτυξη των νοητικών τους ικανοτήτων, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου αυτοεξυπηρέτησης τους και κατ΄ επέκταση της ποιότητας ζωής τους.

Οι δραστηριότητες με τις οποίες απασχολούνται οι ωφελούμενοι σχετίζονται με την αίσθηση του χρόνου (ημέρες, μήνες, εποχές και αναγνώριση των χαρακτηριστικών στοιχείων αυτών), αναγνώριση και διάκριση χρωμάτων - σχημάτων, ασκήσεις μαθησιακής ετοιμότητας όπως οπτική, ακουστική μνήμη, λογική ακολουθία γεγονότων, συγκέντρωση προσοχής, λειτουργική μνήμη, λογικομαθηματική σκέψη και συλλογισμούς.

ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ

Έχει στόχο την ψυχαγωγία, την άθληση και την εξοικείωση των ωφελουμένων με τη μουσική και το ρυθμό, με σκοπό την ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων:

  • οπτική
  • ακουστική
  • βασικών ικανοτήτων συντονισμού
  • εκτίμηση των αισθητικών στοιχείων της κίνησης

Πρόγραμμα Απόκτησης Δεξιοτήτων στην Προμήθεια Προϊόντων

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων ώστε ν’ αποκτήσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και ν΄αγοράζουν προϊόντα από την αγορά, η συναλλαγή χρημάτων, αλλά και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, μέσα και έξω από τον εμπορικό χώρο και συγχρόνως η κυκλοφοριακή αγωγή.
Επιμέρους στόχοι είναι:

  • η καλλιέργεια και ανάπτυξη ικανοτήτων ως προς το διαχωρισμό των διαφόρων ειδών προϊόντων (φρούτα, λαχανικά, απορρυπαντικά, καλλυντικά),
  • η αναγνώριση χαρτονομισμάτων, κερμάτων, αλλά και η εκπαίδευση ως προς τον τρόπο συναλλαγής των χρημάτων
  • η αναγνώριση εισόδου και εξόδου από το supermarket.

Ως επέκταση των παραπάνω ενεργειών, πραγματοποιούνται δραστηριότητες που σχετίζονται με τις έννοιες στο χώρο, τις συγκρίσεις μεγεθών - ύψους, την ταξινόμηση αντικειμένων με βάση το σχήμα, το μέγεθος, την αντιστοίχηση ένα προς ένα, τη διάταξη πραγμάτων, τα σύνολα γεωμετρικά σχημάτων.

Πρόγραμμα Σωματογνωσίας - Σωματικής και Στοματικής Υγιεινής

Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Νοσηλεύτρια και στόχος του προγράμματος είναι αναγνώριση των μελών του ανθρώπινου σώματος και η εκπαίδευση των ωφελουμένων, ως προς τη λειτουργία αυτών. Άμεσος στόχος είναι η εκμάθηση της φροντίδας, της σωματικής και στοματικής υγιεινής των ωφελουμένων, με τελικό σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου αυτοεξυπηρέτησης και κατ΄επέκταση της ποιότητας ζωής τους.

Για την βιωματική εκπαίδευση χρησιμοποιούνται διάφορες αντιπροσωπευτικές εικόνες από εκπαιδευτικά βιβλία, παζλ, καθρέπτες.

Θεατρικό Παιχνίδι /  Πρόγραμμα Εμψύχωσης

 

DSC_7141
Το θεατρικό παιχνίδι δεν είναι μόνο για ψυχαγωγία. Εντάσσεται στο σύνολο της παιδαγωγικής πρακτικής. Είναι ένας τρόπος ενεργοποίησης και απελευθέρωσης της φαντασίας, της ευαισθητοποίησης αλλά και καλλιέργειας της ψυχοκινητικής έκφρασης του ατόμου. Μέσα από το «παιχνίδι των ρόλων» και την αισθητικοκινητική δράση το άτομο μπορεί να εκφράσει τον εαυτό του, τις ανάγκες του, τις επιθυμίες αλλά και τις δυσκολίες του, κάτι που ειδικά για τους ωφελούμενους μας είναι πολύ σημαντικό.

Ομάδα Βιβλίου

Εξοικείωση των ωφελουμένων με το βιβλίο, την ανάγνωση και τη καλλιέργεια της θετικής στάσης (φιλαναγνωσία). Πραγματοποιούνται επισκέψεις στην Δημοτική βιβλιοθήκη για την εύρεση και τον δανεισμό των βιβλίων.

Η ανάγνωση βιβλίων καλλιεργεί τη σκέψη, την κρίση και τη φαντασία. Είναι ένα μέσο ψυχαγωγίας το οποίο προσφέρει γνώσεις, ενίσχυση της μνήμης, ανάπτυξη της δημιουργικότητας και βελτίωση της συγκέντρωσης.
Επίσης, παρέχει την δυνατότητα κατανόησης κειμένου, την ανάπτυξη επικοινωνιακής - αφηγηματικής ικανότητας, πνεύματος συνεργασίας και δεξιότητες για ατομική και ομαδική εργασία.

Ομάδα Ερμηνείας Τραγουδιού

Σε συνεργασία με το Μ.Α.Δ.Ερ.Ι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., δύο φορές το μήνα επισκέπτονται οι ωφελούμενοι το χώρο μαζί με την κοινωνική λειτουργό. Δασκάλα τραγουδιού είναι η κ. Αραμπατζόγλου Αντιγόνη. Η παραπάνω δραστηριότητα πραγματοποιείται δωρεάν.

Πρόγραμμα Εργοθεραπείας

Σκοπός του προγράμματος είναι η οργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος εργοθεραπείας απασχόλησης για τους άμεσα ωφελούμενους του Κέντρου. Πραγματοποιείται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και απευθύνεται σε όλους τους ωφελούμενους μας.

Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας

Ο υπεύθυνος φυσικοθεραπευτής ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου παρέχει μέσω ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων:

  • συμβουλευτική φυσικοθεραπεία
  • πρόγραμμα ασκήσεων ισορροπίας και συντονισμού κινήσεων
  • εκπαίδευση σε καθημερινές δραστηριότητες για την αποφυγή ατυχημάτων και πτώσεων

Πρόγραμμα Άθλησης

 

 

 

Ομαδικά αθλήματα (aerobic, μπάσκετ, βόλεϋ κ.α.)
Ατομικά αθλήματα (στίβος, τένις, κολύμβηση κ.α.)
Ομαδικές δραστηριότητες (ψυχαγωγικά και ομαδικά παιχνίδια, χορός, πεζοπορίες, εκδρομές κ.α.)

Πρόγραμμα Ελεύθερης Απασχόλησης (τραγούδι- ζωγραφική- συζήτηση)

Υλοποιείται από εθελόντρια εκπαιδευτικό, μία φορά την βδομάδα με 2ωρο πρόγραμμα. Απευθύνεται σε ωφελούμενους που δεν έχουν δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν σε όλα τα εργαστήρια, αλλά και σε όποιον θέλει να συμμετάσχει για τραγούδι συζήτηση – ζωγραφική, εφόσον είναι ελεύθερος από τακτό πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης (γνωριμία με τη τοπική κοινωνία)

Με εξόδους και επισκέψεις σε καταστήματα - εργασιακούς χώρους - υπηρεσίες, συμμετοχή σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται για το Σύλλογο «ΑΓΑΠΗ» ή οργανώνει ο Σύλλογος, με εκκλησιασμό, εκδρομές και άλλες δραστηριότητες. Υλοποιείται με τη βοήθεια των εκπαιδευτών και των εθελοντών.