Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ψυχολογικής Υποστήριξης

Ανάπτυξη και βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης, κοινωνικών επαφών και διαπροσωπικών σχέσεων, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων, ψυχολογική στήριξη τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους, καθώς και επίλυση προβλημάτων που αφορούν στη καθημερινή τους ζωή, στις σχέσεις με τις οικογένειες τους και τον κοινωνικό περίγυρο.

Ψυχιάτρου

Ιατροφαρμακευτική παρακολούθηση της πορείας των ωφελουμένων που είναι ενταγμένοι στα προγράμματα της Μονάδας καθώς και ενημέρωση του ιατρικού ιστορικού του κάθε ατόμου. Ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με τους ίδιους τους ωφελούμενους και με τους γονείς και κηδεμόνες αντίστοιχα.

Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Κοινωνικοποίησης

Βελτίωση της λειτουργικότητας των εκπαιδευομένων σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, ανάπτυξη της επικοινωνιακής τους ικανότητας, σύνδεση της Μονάδας με την κοινότητα.

  • Πρόγραμμα απόκτησης δεξιοτήτων στην προμήθεια προϊόντων, που στόχο έχει: την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, ώστε ν΄αποκτήσουν την ικανότητα ν' αναγνωρίζουν, να επιλέγουν και ν' αγοράζουν προϊόντα από την αγορά, η συναλλαγή χρημάτων, αλλά και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, μέσα και έξω από τον εμπορικό χώρο και συγχρόνως η κυκλοφοριακή αγωγή.
  • Πρόγραμμα κοινωνικοποίησης (γνωριμία με τη τοπική κοινωνία), με εξόδους και επισκέψεις σε καταστήματα, εργασιακούς χώρους, υπηρεσίες, με εκκλησιασμό και άλλες δραστηριότητες.

atFirestation2012

Πρόγραμμα Εργοθεραπείας

Πραγματοποιείται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο με σκοπό την οργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος εργοθεραπείας - απασχόλησης για τους άμεσα ωφελούμενους.

Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας

Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου παρέχονται μέσω ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων:

  • συμβουλευτική φυσικοθεραπεία
  • πρόγραμμα ασκήσεων ισορροπίας και συντονισμού κινήσεων
  • εκπαίδευση σε καθημερινές δραστηριότητες για την αποφυγή ατυχημάτων και πτώσεων

Πρόγραμμα Άθλησης και Ψυχαγωγίας

Σκοπός δεν είναι απαραίτητα η επίδοση, αλλά ο συνδυασμός ψυχαγωγίας και βελτίωσης της σωματικής υγείας και ευρωστίας των εκπαιδευομένων, σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους.

  •  Ομάδα χορού: στόχο έχει την άσκηση, την άθληση, την ψυχαγωγία και την εξοικίωση με τη μουσική και το ρυθμό των Κρητικών παραδοσιακών χορών και των μουσικών οργάνων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων (οπτική, ακουστική αντίληψη και βασικών ικανοτήτων συντονισμού, καθώς και η εκτίμηση των αισθητικών στοιχείων της κίνησης).
  • Ομάδα Ζωγραφικής: στόχο έχει την εκπαίδευση ως προς τη διάκριση, διαχωρισμό και συνδυασμό χρωμάτων, η αντιγραφή και σχεδιασμός σχημάτων, η χρήση πινέλου και χρωμάτων με νερό, με σκοπό τη δημιουργική έκφραση των εκπαιδευομένων.
  • Πρόγραμμα Ελεύθερης Απασχόλησης, που απευθύνεται σε όσους εκπαιδευόμενους δεν έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν σε όλα τα εργαστήρια αλλά και όποιον θέλει να συμμετάσχει για τραγούδι, συζήτηση, ζωγραφική, εφόσον είναι ελεύθερος από το τακτό πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Αυτοεξυπηρέτησης και Υγιεινής σε ατομικό επίπεδο

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό την αναγνώριση και αντίληψη των λειτουργιών των διαφόρων οργάνων του ανθρώπινου σώματος (διαχωρισμός άντρα – γυναίκα, πρόληψη ασθενειών, υγιεινή διατροφή, παχυσαρκία, σωματική – στοματικά υγιεινή, φροντίδα).

Θεατρικό Παιχνίδι – Προγράμματα  Εμψύχωσης
DSC_7141
Σκοπός είναι ενεργοποίηση και απελευθέρωση της φαντασίας, ευαισθητοποίηση αλλά και καλλιέργεια της ψυχοκινητικής έκφρασης του ατόμου. Μέσα από το «παιχνίδι των ρόλων» και την αισθησιοκινητική δράση, το άτομο μπορεί να εκφράσει τον εαυτό του, τις ανάγκες, τις επιθυμίες αλλά και τις δυσκολίες του.

Πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πραγματοποιείται εκπαίδευση στην επεξεργασία, εκτύπωση εγγράφων, πλοήγηση στο INTERNET και σε άλλες βασικές λειτουργίες του υπολογιστή.

Πρόγραμμα Κοινωνικού Λειτουργού

Ενδυνάμωση - Ενίσχυσης μνήμης και χορού