Τελική έκθεση υλοποίησης/ αποτίμηση Πράξης

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ /ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Το «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία, Νοητική Υστέρηση με τον δ.τ. «ΑΓΑΠΗ» του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» δικαιούχος της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία, Νοητική Υστέρηση με τον δ.τ. «ΑΓΑΠΗ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη – ΕΚΤ», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από 1/03/2017 έως 30/09/2023  και πραγματοποιείται η τελική έκθεση υλοποίησης/ αποτίμησης της πράξης για 25 ωφελούμενους.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΑΠΗ