Σκοπός του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ»

Σκοπός του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εκάστοτε εξυπηρετούμενων ΑμεΑ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ για Ατομα με Αναπηρία, Νοητική Υστέρηση και των οικογενειών τους. Γι’ αυτό και όλη η δομή των προγραμμάτων έχει στόχο την αξιοποίηση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του κάθε ατόμου.