Οικονομική Υπηρεσία

Η οικονομική υπηρεσία διαχειρίζεται τα οικονομικά του Συλλόγου και του Κέντρου Διημέρευσης, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ», από το οποίο και εποπτεύεται.