Οικονομικά Στοιχεία

Ο Σύλλογος «ΑΓΑΠΗ» στηρίζεται οικονομικά από τις δωρεές των συμπολιτών, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις τοπικών φορέων ή που διοργανώνει ο ίδιος ο Σύλλογος, συνδρομές μελών, τη διάθεση προϊόντων και κατασκευών των εργαστηρίων Χειροτεχνίας και Κηπουρικής και κοινοτικά προγράμματα. Από το Μάρτιο του 2017 ο Σύλλογος έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Άξονας προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην «Κρήτη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο «Δράση 9.ίίί.3: Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία»

«ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ»