Κοινωνική Υπηρεσία

Είναι στελεχωμένη από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο και Κοινωνικούς Λειτουργούς, παρέχει Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Το έργο των Συνοδευτικών Υπηρεσιών που παρέχει η Κοινωνική Υπηρεσία περιλαμβάνει:

  • Συμβουλευτική παρέμβαση και ψυχοκοινωνική στήριξη των ωφελουμένων ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους
  • Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας
  • Ενεργοποίηση εθελοντών και συμμετοχή τους στη λειτουργία του Κέντρου
  • Συνεργασία με τοπικούς, με εντός και εκτός Κρήτης παρεμφερείς φορείς
  • Συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης