Πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού

 

Σύλλογος «ΑΓΑΠΗ»

Ρέθυμνο:10-08-18

Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού από το Σύλλογο «ΑΓΑΠΗ» μετά την αξιολόγηση τους.

Στον πίνακα αναγράφεται με φθίνουσα σειρά, η μοριοδότηση κατά την αξιολόγηση και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλε στο Σύλλογο ο κάθε υποψήφιος μετά την σχετική προκήρυξη.

 

Αρ. ΠρωτοκόλλουΣύνολο Μοριοδότησης
487/13-07-18567
483/09-07-18531
485/10-07-18445
486/12-07-18433
484/09-07-18304