«Πρόγραμμα δραστηριότητες στη θάλασσα»

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιεί σε καθημερινή βάση ο Σύλλογος μας, έχει εντάξει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το πρόγραμμα «Δραστηριότητες στη θάλασσα». Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η δημιουργία ποικιλίας θεραπευτικών παρεμβάσεων των ατόμων με νοητική υστέρηση, για την προώθηση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, της κινητικής τους ανάπτυξης και του ενεργού τρόπου ζωής, μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα φυσικής δραστηριότητας. Η άσκηση μέσα στο νερό αποτελεί μία κατάλληλη μέθοδο παρέμβασης που βοηθάει στη βελτίωση της δύναμης, αντοχής, συντονισμού κινήσεων, στη συγκέντρωση προσοχής, στη βλεμματική επαφή, στο άγγιγμα και την ισορροπία καθώς είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικό για τους συμμετέχοντες και παράλληλα συμβάλλει στη βελτίωση της κινητικής τους ανάπτυξης. Τα προγράμματα θεραπευτικής παρέμβασης μέσα στο νερό έχουν σημαντικά θεραπευτικά αλλά και κοινωνικά οφέλη.