Προκύρηξη για Κοινωνικό Λειτουργό

Ρέθυμνο : 02/07/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος «ΑΓΑΠΗ» προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσης του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με Αναπηρίες ενδιαφέρεται να προσλάβει:
Κοινωνική/κό Λειτουργό με σύμβαση ορισμένου χρόνου (10 μήνες).

Για την παραπάνω θέση απαιτούνται:

α) Πτυχίο της αντίστοιχης σχολής
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος
γ) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ΑμεΑ

Αιτήσεις δεκτές: Από 03/07/2018 έως 13/07/2018 στα γραφεία του Συλλόγου, Παπανικολάου 23 Καλλιθέα, από 8.30π.μ.-2.30μ.μ.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2831023324 ή 2831057694