ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Σύλλογος «ΑΓΑΠΗ» προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσης του, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Ενα (1) Εργοθεραπευτή/τρια, ή
ένα (1) Βοηθό Εργοθεραπευτή/τρια και
ένα (1) Βοηθό Λογιστή/τρια απόφοιτο ΙΕΚ.

Για τις παραπάνω θέσεις απαιτούνται:
α) Πτυχίο της αντίστοιχης σχολής
β) άδεια άσκησης επαγγέλματος
γ) σχετική προϋπηρεσία με ΑμεΑ θα λειφθεί υπόψη.

Αιτήσεις δεκτές: απο 13/12/2017 έως 19/12/2017 στα γραφεία του Συλλόγου, Παπανικολάου Γεωργίου 23, Καλλιθέα-Ρεθύμνου.
Ωρες: 08.30 – 14.30
Τηλ. 28310 23324 & 28310 57694