ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

Ο Σύλλογος «ΑΓΑΠΗ» προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσης του

Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με Αναπηρία, Νοητική Υστέρηση, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΓΕΩΠΟΝΟ

Για την παραπάνω θέση απαιτούνται:

α) Πτυχίο της αντίστοιχης σχολής,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος

σχετική προϋπηρεσία με ΑμεΑ θα λειφθεί υπόψη.

Αιτήσεις δεκτές : στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι 22 Μαΐου 2017

Παπανικολάου 23 Καλλιθέα, (κτήριο ΚΕΦΙΑΠ)  από 8.30π.μ.-2.30μ.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2831023324 ή 2831057694