Πίνακας δυνητικών ωφελουμένων (προσωρινά αποτελέσματα) συμμετοχής στην Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία, Νοητική Υστέρηση με τον δ.τ. «ΑΓΑΠΗ» του Συλλόγου ″ΑΓΑΠΗ″στο Πρόγραμμα «Κρήτη» 2021-2027

Κατόπιν εξέτασης/ελέγχου των αιτήσεων από την σχετική Επιτροπή, εκπονήθηκε ο  πίνακας δυνητικών συμμετεχόντων.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΟΡΙΑ 2024

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρου πίνακα έως και την 24/04/2024 και 2:30μ.μ, ιδιοχείρως, στα γραφεία του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ»,  στην διεύθυνση Συνοικία Τιμίου Σταυρού Τ.Κ. 74100, τις ώρες 8:30π.μ. – 2:30μ.μ. καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή ή με email: sillogosagapi@gmail.com. Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελουμένων και επιλαχόντων στις 25/04/2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.syllogosagapi.gr

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στον πίνακα δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των αιτούντων. Αντί αυτών εμφανίζονται οι αριθμοί πρωτοκόλλησης της αίτησης που έχουν δοθεί στους αιτούντες από το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία, Νοητική Υστέρηση με τον δ.τ. «ΑΓΑΠΗ».