Οικονομική Υπηρεσία

Η οικονομική υπηρεσία διαχειρίζεται τα οικονομικά του Συλλόγου, σε συνεργασία με τον Ταμία και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ», από τους οποίους και εποπτεύεται.