Κοινωνική Υπηρεσία

Είναι στελεχωμένη από Ψυχολόγο και Κοινωνικό Λειτουργό.

Παρέχει Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες, που στόχο έχουν την υποστήριξη των εκπαιδευομένων και των οικογενειών τους, καθώς και του προσωπικού της Μονάδας.

Διεκπεραιώνει προγράμματα :

  • Συμβουλευτικής παρέμβασης και ψυχοκοινωνικής στήριξης (εκπαιδευομένων και οικογενειών)
  • Συνεργασίας με το εκπαιδευτικό προσωπικό
  • Ευαισθητοποίησης κοινότητας
  • Ενεργοποίησης εθελοντών
  • Συνεργασίας με τοπικούς φορείς και με την τοπική αυτοδιοίκηση