Διεύθυνση

Ο Επιστημονικός Διευθυντής διαχειρίζεται τη λειτουργία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ, με την συνεργασία και εποπτεία του Δ.Σ. του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ».
Ο εκάστοτε Διευθυντής του Κέντρου Διημέρευσης, όπως ορίζει το ΦΕΚ 789/06–10-1993 πρέπει να είναι Ψυχίατρος ή Νευρολόγος. Ο διευθυντής του Κέντρου έχει την ευθύνη απέναντι στο Δ.Σ. για την πραγματοποίηση των σκοπών του Κέντρου Διημέρευσης. Συνεργάζεται με το προσωπικό των υπηρεσιών του Συλλόγου για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Διημέρευσης.