Διεύθυνση

Ο Επιστημονικός Διευθυντής διαχειρίζεται τη λειτουργία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ, με την συνεργασία και εποπτεία του Δ.Σ. του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ».
Ο εκάστοτε Διευθυντής του Κέντρου Διημέρευσης, όπως ορίζει το ΦΕΚ 789/06–10-1993, πρέπει να είναι Ψυχίατρος ή Νευρολόγος.
Ο διευθυντής του Κέντρου έχει την ευθύνη απέναντι στο Δ.Σ. για την πραγματοποίηση των σκοπών του Κέντρου Διημέρευσης. Προΐσταται, διευθύνει και ελέγχει όλες τις υπηρεσίες και το προσωπικό.