Εργαστήριο Οικιακής Οικονομίας (Μαγειρικής και Εκπαίδευσης στην Αυτοεξυπηρέτηση)

DSC_2848
Συμμετέχουν ομάδες ωφελουμένων που αποτελούνται από γυναίκες και άνδρες. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων στην αυτοεξυπηρέτηση και γενικά στις δραστηριότητες που απαιτεί η ζωή μέσα στο σπίτι. Η προετοιμασία του δεκατιανού, ενός πρόχειρου γεύματος και άλλες μικροδουλειές είναι η βάση μιας στοιχειώδους ανεξαρτησίας.

Η επιμονή, η επιβράβευση και η ενθάρρυνση, συμβάλλουν σημαντικά στην αυξανόμενη αποδοτικότητα και σημειώνουμε ότι είναι επιβεβλημένη η συνέχιση της εκπαίδευσης στο σπίτι για ουσιαστική επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.