Στέγαση

Σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, αριθμ. 136/11/11-5-2015 και αριθμ. 331/22/7-8-2014 παραχωρήθηκαν προσωρινά στο Σύλλογο «ΑΓΑΠΗ» χώροι στο κτήριο του ΚΕΦΙΑΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.