Μετακίνηση Ωφελούμενων

Οι ωφελούμενοι του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» προέρχονται από την πόλη, τα προάστια και τα χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και η μετακίνηση τους γίνεται με το λεωφορείο του Συλλόγου και με δύο ναυλωμένα ταξί. Πάντοτε στη μετακίνησή τους με το λεωφορείο υπάρχει συνοδός από το προσωπικό του Συλλόγου. Το λεωφορείο ο Σύλλογος «ΑΓΑΠΗ» το απέκτησε καλύπτοντας εξ΄ ολοκλήρου τα έξοδα αγοράς του από χορηγία της ΟΠΑΠ Α.Ε. (Πρόγραμμα Χορηγιών και Οικονομικών Ενισχύσεων ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ της ΟΠΑΠ Α.Ε.).