Μετακίνηση Εκπαιδευομένων

Οι ωφελούμενοι του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» προέρχονται από την πόλη, τα προάστια και τα χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και η μετακίνηση τους γίνεται με το λεωφορείο του Συλλόγου και με δύο ναυλωμένα ταξί. Πάντοτε, κατά την μετακίνησή τους με το λεωφορείο, συνοδεύονται από ένα τουλάχιστον μέλος του προσωπικού του Συλλόγου.
Το λεωφορείο ο Σύλλογος «ΑΓΑΠΗ» το απέκτησε καλύπτοντας εξ΄ ολοκλήρου τα έξοδα αγοράς του από χορηγία της ΟΠΑΠ Α.Ε. (Πρόγραμμα Χορηγιών και Οικονομικών Ενισχύσεων ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ της ΟΠΑΠ Α.Ε.).