Καθημερινό Ωράριο

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑμεΑ «ΑΓΑΠΗ»,  λειτουργεί για τους εκπαιδευόμενους, τις εργάσιμες ημέρες, από 09.00 έως 14.00 η ώρα.