Δυναμικότητα

Το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες «ΑΓΑΠΗ» δέχεται ενήλικα άτομα  με Νοητική Υστέρηση και ελαφρές συνοδές αναπηρίες, ηλικίας 18 ετών και άνω, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Συλλόγου. Είναι ο μοναδικός φορέας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης που προσφέρει ημερήσια φροντίδα σε ενήλικες συμπολίτες μας με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.