Γενικά

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ για άτομα με αναπηρία, Νοητική Υστέρηση «ΑΓΑΠΗ» προβλέπεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε έως 35 άτομα με Νοητική Υστέρηση και συνοδές αναπηρίες.
Στόχος του Κέντρου είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΑμεΑ ώστε να καταστεί εφικτή η αυτόνομη και ημιαυτόνομη διαβίωσή τους.
Η λειτουργία του Κέντρου γίνεται μέσα από την εφαρμογή μιας σειράς δράσεων και προγραμμάτων που εγγυώνται την ασφάλεια, τη φροντίδα αλλά και την εξέλιξη των εξυπηρετούμενων ΑμεΑ.