ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ

Σκοπός του Κέντρου είναι η ανάπτυξη, η διατήρηση και η βελτίωση των δεξιοτήτων μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η αξιοποίηση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του κάθε ατόμου και ιδιαίτερα η εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και στην ημιαυτόνομη διαβίωση.