ΛΗΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ……ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΑΠΗ»

ΡΕΘΥΜΝΟ:04/02/2013

 

Ο Σύλλογος «ΑΓΑΠΗ» ανακοινώνει τη λήξη της υλοποίησης της δράσης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», άξονας προτεραιότητας 10 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης που συγχρηματοδοτείται από το (ΕΚΤ) στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στην ανωτέρω δράση συμμετείχαν 20 άτομα (άμεσα ωφελούμενοι), όλοι εκπαιδευόμενοι στη Μονάδα ΑμεΑ του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» με

 

Προγράμματα:

 

  • Ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο,
  • Ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και κοινωνικοποίησης (συνεργασία με τοπικούς φορείς και υπηρεσίες για συνδιοργάνωση και υλοποίηση ψυχαγωγικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων),
  • Ανάπτυξης δεξιοτήτων στην αυτοεξυπηρέτηση (σωματογνωσία, σωματική – στοματική υγιεινή),
  • Ιατρική παρακολούθηση,
  • απασχόλησης (κεντητική, ανθοδετική, κομποστοποίηση, χειροτεχνία, καλλιέργεια φυτών και ανθέων, οικιακή οικονομία, διοργάνωση Χριστουγεννιάτικου και Πασχαλινού bazaar),
  • άθλησης και ψυχαγωγίας.

 

Οι 20 ωφελούμενοι μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στην ανωτέρω δράση, αξιολόγησαν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές τους, τις δραστηριότητες που συμμετείχαν και τις χρήσιμες γνώσεις και εμπειρίες που απέκτησαν και σαν γενικό συμπέρασμα διαπιστώθηκε ότι μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης βοηθούν στην  βελτίωση της ποιότητα ζωής τους και καθιστά ομαλότερη την ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.

Επίσης, σημειώθηκε η άρτια τήρηση από το Σύλλογο «ΑΓΑΠΗ», των κανόνων και ζητούμενων στοιχείων της υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος.