ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ

(σε συνεργασία με τη Διεπιστημονική Ομάδα)

 

Το «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία, Νοητική Υστέρηση με τον δ.τ. «ΑΓΑΠΗ» του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» λειτουργεί ως δικαιούχος της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία, Νοητική Υστέρηση με τον δ.τ. «ΑΓΑΠΗ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, από τον Μάρτιο του 2017 (με διάρκεια 3ετή) και συνεχίζει μέχρι και σήμερα που πραγματοποιείται η ενδιάμεση έκθεση υλοποίησης/ αποτίμησης της πράξης.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ