Δημοσιοποίηση πρόσκληση συμμετοχής ωφελούμενων στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με Αναπηρία, Νοητική Υστέρηση του Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ»

Άξονας προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη»

Ο οποίος  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με Τίτλο «Δράση9.iii.3.:ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»

 

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων των Ατόμων Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία «ΑΓΑΠΗ»,

 

Μετά την ένταξη της δομής του «Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με Αναπηρία, Νοητική Υστέρηση «ΑΓΑΠΗ», στο παραπάνω επιχειρησιακό πρόγραμμα προσκαλεί τους τυχόν ωφελούμενους (άτομα με νοητική υστέρηση και τυχόν συνοδές αναπηρίες, ηλικία 18-50), να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής τους, μέχρι 31 Αυγούστου 2018, στα γραφεία του Συλλόγου, (Παπανικολάου 23, Ρέθυμνο και τις ώρες 9π.μ – 1μ.μ., τηλέφωνο επικοινωνίας: 2831023324).

Τα άτομα θα επιλεγούν με μοριοδότηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 1,5 χρόνο ακόμα.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται προς τους ωφελούμενους είναι:

  • Η μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο με μεταφορικό μέσο του Συλλόγου.
  • Η διαμονή τους στο Κέντρο της ώρες λειτουργίας του (7.30π.μ-3.30μ.μ., συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά) και η διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).
  • Συμμετοχή των ωφελουμένων στα προγράμματα και εργαστήρια ειδικής αγωγής του Κέντρου, βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος για κάθε ωφελούμενο.
  • Παροχή ατομικής και ομαδικής άσκησης.
  • Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
  • Συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του (δικαστικό συμπαραστάτη, επίτροπο ή ασκούντα την επιμέλειά του). Ειδικότερα, για τους ωφελούμενους που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης και εφόσον δεν έχει οριστεί νόμιμος εκπρόσωπος του, την αίτηση δύναται να την υποβάλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του αρμόδιου φορέα, συνοδευόμενη από σχετική απόφαση υποβολής αίτησης του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ