ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΑΠΗ»

Άξονας προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην «ΚΡΗΤΗ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο «Δράση 9.iii.3.: Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία».
Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων των Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία «ΑΓΑΠΗ», μετά την ένταξη της δομής του το «Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία, Νοητική Υστέρηση με τον δ.τ. «ΑΓΑΠΗ», στο παραπάνω επιχειρησιακό πρόγραμμα ενημερώνει ότι ξεκίνησε η υλοποίηση του από 1 Μαρτίου 2017.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους 25 ωφελούμενους που είναι ενταγμένοι στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου είναι οι παρακάτω:
— Μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο με μεταφορικό μέσο του Συλλόγου,
— Η διαμονή τους στο Κέντρο τις ώρες λειτουργίας του (07:30-15:30 συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά) και η διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα),
— Συμμετοχή των ωφελουμένων σε προγράμματα και εργαστήρια ειδικής αγωγής του Κέντρου:
— Ιατρική παρακολούθηση.
— Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο,
— Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην αυτοεξυπηρέτηση (σωματογνωσία, σωματική-στοματική υγιεινή, δραστηριότητες που απαιτεί η ζωή μέσα στο σπίτι),
— Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και κοινωνικοποίησης,
— Συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης,
— Εργοθεραπείας και φυσικοθεραπείας,
— Εργαστήρια: χειροτεχνίας, οικιακής οικονομίας,
βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ατόμου. Άμεσος στόχος όλων των υπηρεσιών είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών μέσω της παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας.