Ανακοίνωση για εξωτερικό συνεργάτη λογιστή

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ  ΤΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

                         «ΑΓΑΠΗ»

Ταχ. Διευθ. : Συνοικία Τιμίου Σταυρού, Τ.Κ 74132, Ρέθυμνο

Τηλ.: 2831023324 / 2831057694  FAΧ: 2831023324

E- mail: sillogosagapi@gmail.com

URL: www.syllogosagapi.gr

             

Ανακοίνωση

Ο  Σύλλογος «ΑΓΑΠΗ» ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικό συνεργάτη Λογίστρια-ή, για τη παροχή λογιστικής υποστήριξης σε λογιστικά, φορολογικά και εργασιακά θέματα. 

Απαραίτητα προσόντα: 

α) Απόφοιτος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι 

β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο. 

γ) Βιογραφικό σημείωμα  

 

H αίτηση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: www.syllogosagapi.com

 

Αιτήσεις δεκτές έως και 15/07/2022 στα γραφεία του Συλλόγου, Συνοικία Τιμίου Σταυρού 8:30 – 14:30 ή θα αποστέλλονται στο e-mail του Συλλόγου: sillogosagapi@gmail.com.

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2831023324 ή 2831057694 

ΑIΤΗΣΗ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΓΑΠΗ

Ανακοίνωση για λογιστή