Ανακοίνωση Ανάθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτου Ελεγκτή

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ  ΤΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
                         «ΑΓΑΠΗ»
Ταχ. Διευθ. : Συνοικία Τιμίου Σταυρού, Τ.Κ 74132, Ρέθυμνο
Τηλ.: 2831023324 / 2831057694  FAΧ: 2831023324
E- mail: sillogosagapi@gmail.com
URL: www.syllogosagapi.gr

Ανακοίνωση

Ο  Σύλλογος «ΑΓΑΠΗ» ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή καθώς σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 2 ε, προκειμένου να επιχορηγηθούμε  μέσω της αρμόδιας κατά τόπο Περιφέρειας, πρέπει μεταξύ άλλων να υποβάλλουμε, κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, Απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας για το προηγούμενο οικονομικό έτος.  Ο Απολογισμός συνοδεύεται από Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή.

Αιτήσεις δεκτές:  Από 08/12/2022 έως και 16/12/2022 στα γραφεία του Συλλόγου,  Συνοικία Τιμίου Σταυρού , από 8.30π.μ.-2.30μ.μ. ή στο email sillogosagapi@gmail.com

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2831023324 ή 2831057694

Ανακοίνωση ανάθεσης Ανεξ. Ορκωτού Ελεγκτή

ΑIΤΗΣΗ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΓΑΠΗ